Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Nosislav

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Nosislav a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé katastrální území městyse spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je Svratka a Šatava. Při posledních povodních napáchala největší škody právě Svratka. V katastrálním území městyse se dále nachází několik nejmenovaných vodních toků, které při bleskových povodních či přívalových srážkách mohou ohrozit některé objekty. Vodní toky Svratka a Šatava jsou významnými vodními toky podle vyhlášky 178/2012.

Základní hydrologické charakteristiky toku Svratka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Židlochovice, Svratka 22,95 15,051 85 164 208 335 400

Vodní toky na území městyse Nosislav

Svratka je největší přítok Dyje a hlavní tok procházející městem Brnem. Protéká postupně okresy Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina a Brno-venkov, Brno-město a Břeclav v Jihomoravském kraji. Svratka pramení na západních svazích Křivého javoru ve výšce 760 m n. m., druhý významný pramen vzniká u hájovny Blatky (někdy značen jako Břimovka). Teče pak zhruba jihojihovýchodním směrem, skrze Hornosvrateckou vrchovinu, kde je na ní vybudována soustava přehrad Vír I a Vir II. Nad Tišnovem přijímá Loučku a u Veverské Bítýšky přetíná Boskovickou brázdu. Následuje Brněnská přehrada a kotlina města Brna. Zde Svratka mění směr na jižní a u Přízřenic přijímá svůj největší levý přítok Svitavu. Pokračuje napřímeným korytem rovinou Dyjsko-svrateckého úvalu a v Židlochovicích se do ní vlévá Litava. Těsně před deltovým vyústěním do střední nádrže vodního díla Nové Mlýny na Dyji, se Svratka stéká s Jihlavou, která je technicky vzato jejím největším přítokem, ale často se bere za rovnocenný přítok Dyje. Celková plocha povodí činí 7 118,7 km2 a délka toku je 168 km. Svratka protéká od severu k jihu intravilánem městyse.

Šatava je moravská říčka, která pramení nedaleko Ivančic u obce Hlína a poté teče jihovýchodním směrem. Protéká katastry obcí Hlína, Prštice, Silůvky, Dolní Kounice, Mělčany, Bratčice, Sobotovice, Ledce, Hrušovany u Brna, Vojkovice, Unkovice, Žabčice, Nosislav, Přísnotice, Vranovice a poté se asi kilometr západně od Uherčic vlévá do řeky Svratky. Šatava pramení ve výšce 420 m n. m. a stejně jako Svratka ústí do ú. n. Vodní Mlýny. Plocha povodí tohoto vodního toku činí celkem 117,1 km2 a jeho celková délka je 31,9 km. Šatava protéká západní částí řešeného území a v některých úsecích tvoří hranici katastru.


Základní údaje o vodních nádržích na území městyse Nosislav

Přehled vodních nádrží na území městyse Nosislav naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse se nachází 2 vodní díla. Tůň Slatina slouží jako protipovodňové opatření, kdy zastává funkci poldru. Obě vodní díla se z hlediska TBD řadí do IV. kategorie a provozovatelem je městys Nosislav.