Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Městečko 54, 691 64 Nosislav
Tel.: 547 237 368, 724 185 254
E-mail: obecni.urad@nosislav.cz
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Tel: 547 428 711
Fax: 547 428 715
E-mail: podatelna@zidlochovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 54165 1111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.