Hladinoměry - Jeseník

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)

Hladinoměrná stanice Černý potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Černý potok (levostranný přítok Červenohorského potoka). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Červenohorský potok)

Hladinoměrná stanice Červenohorský potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Červenohorský potok (levostranný přítok řeky Bělá). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hladinoměrná stanice Bělá - Koliba kat. C ve správě obce Bělá pod Pradědem se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Bělá pod Pradědem - vodočet 1 (Bělá)

Vodočetná lať v Bělé pod Pradědem - Domašov se nachází na mostu u místní komunikace před zaústěním Červenohoského potoka (ř. km 26.3).

Bělá pod Pradědem - vodočet 2 (Bělá)

Vodočetná lať v Bělé pod Pradědem se nachází na mostu u silnice č. I/44 pod ústím Borovského potoka (ř. km 23,7).

Černá Voda (Černý potok)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Černý potok v obci Černá Voda. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Černá Voda. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Černá Voda.

Česká Ves (Bělá)

Hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou je umístěno u silničního mostu v ulici Jesenická (na hranici katastrálního území České Vsi a Jeseníku). Profil  kat. C ve správě obce Česká Ves monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Česká Ves (Bělá) - vodočet

Vodočetná lať místa vizuální kontroly je umístěna u mostu přes řeku Bělou v Makarenkově ulici. Vodočet monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Jeseník (Bělá)

Hladinoměr kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází ve městě Jeseník, na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu na ulici Karla Čapka.

Jeseník (Kalvodka)

Hlásný profil se nachází nad vtokem do zaklenutí potoka u domu č.p. 441 na levém břehu. Platnost SPA: Jeseník-pod lázněmi.

Jeseník (Vrchovištní potok)

Hlásný profil se nachází nad silničním mostem 453-004 na levém břehu Vrchovištního potoka. Platnost SPA: Jeseník-Dětřichov

Lipová-lázně (Staříč)

Hlásný profil se nachází 5 m nad mostem do lázní na pravém břehu. Platnost SPA: Lipová-lázně, Jeseník

Lipová-Lázně (Staříč) C15

Hlásný profil kat. C ve správě obce Lipová-Lázně se nachází 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu, na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník.

Mikulovice (Bělá)

Hladinoměr kat. A se nachází na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Písečná (Bělá)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Písečná. Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostě přes Bělou u č. p. 118. Přibližně 150 m protiproudně se nachází na středovém pilíři mostu pod lékárnou vodočetná lať.

Skorošice (Skorošický potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Skorošice. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány měst Žulová, Vidnava, obcí Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Skorošice.

Stará Červená Voda (Červený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Červený potok v obci Stará Červená Voda u č.p. 11. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Stará Červená Voda. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Stará Červená Voda.

Vápenná-Polka (Ztracený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č.p. 40. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Žulová a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenná.

Vápenná (Vidnávka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Vidnavku v obci Vápenná, nad obecním úřadem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná, která je i provozovatelem profilu.

Velká Kraš (Černý potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na levém břehu naproti koupališti v obci Velká Kraš. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava

Vidnava (Vidnávka)

Hlásný profil se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Žulová (Stříbrný potok)

Hladinoměrná stanice se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Hladinoměrná stanice se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, směrem na obec Skorošice, levý břeh. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je ČHMU Ostrava.

Žulová (Vidnávka)

Hladinoměrná stanice se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnavky a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny a kamerou. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová-Žlíbek (Vidnávka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Vidnavku v Žulové v části Žlíbek. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Žulová. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovému orgánu ORP Jeseník a povodňovým orgánům obcí Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš. Provozovatelem hladinoměru je město Žulová