Hladinoměry - Jeseník

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Černý potok (levostranný přítok Červenohorského potoka). Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Bělá pod Pradědem.

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Červenohorský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Červenohorský potok (levostranný přítok řeky Bělá). Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Bělá pod Pradědem.

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem hladinoměru je obec Bělá pod Pradědem.

Bělá pod Pradědem - vodočet 1 (Bělá)

Vodočetná lať v Bělé pod Pradědem - Domašov se nachází na mostu u místní komunikace před zaústěním Červenohoského potoka (ř. km 26.3).

Bělá pod Pradědem - vodočet 2 (Bělá)

Vodočetná lať v Bělé pod Pradědem se nachází na mostu u silnice č. I/44 pod ústím Borovského potoka (ř. km 23,7).

Černá Voda (Černý potok) - NEFUNKČNÍ

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Černý potok v obci Černá Voda. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Černá Voda. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Černá Voda.

Česká Ves (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části obce Česká Ves u silničního mostu v ulici Jesenická v ř. km 14,6. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s tlakovou sondou s automatickým přenosem dat a možností zasílání varovných sms zpráv. Majitelem a provozovatelem hladinoměru je obec Česká Ves.

Česká Ves (Bělá) - vodočetná lať

Hlásný profil kat. C se skládá z vodočetné lati u mostu přes řeku Bělou v Makarenkově ulici v ř. km 16,1. Vodočet monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník). Provozovatelem hladinoměru je obec Česká Ves.

Jeseník (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části intravilánu města Jeseník na levém břehu toku Bělá nedaleko mostu na ulici Karla Čapka v ř. km 17,95. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Jeseník (Kalvodka)

Hlásný profil se nachází nad vtokem do zaklenutí potoka u domu č.p. 441 na levém břehu. Platnost SPA: Jeseník-pod lázněmi.

Jeseník (Vrchovištní potok)

Hlásný profil se nachází nad silničním mostem 453-004 na levém břehu Vrchovištního potoka. Platnost SPA: Jeseník-Dětřichov

Lipová-lázně (Staříč)

Hlásný profil se nachází 5 m nad mostem do lázní na pravém břehu. Platnost SPA: Lipová-lázně, Jeseník

Lipová-Lázně (Staříč) C15

Hlásný profil kat. C se nachází v centrální části obce Lipová-Lázně, cca 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Mikulovice (Bělá)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části intravilánu obce Mikulovice na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: soutok se Staříčem - státní hranice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Písečná (Bělá)

Hlásný profil kat. C (hladinoměrné čidlo) se nachází v centrální části obce Písečná u lávky přes Bělou blízko domu č. p. 118. Přibližně 150 m protiproudně je na středovém pilíři mostu pod lékárnou připevněna vodočetná lať.
Majitelem a provozovatelem je obec Písečná.

Skorošice (Skorošický potok) - NEFUNKČNÍ

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Skorošice. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány měst Žulová, Vidnava, obcí Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Skorošice.

Stará Červená Voda (Červený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Červený potok v obci Stará Červená Voda u č.p. 11. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Stará Červená Voda. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Stará Červená Voda.

Vápenná-Polka (Ztracený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č.p. 40. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Žulová a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenná.

Vápenná (Vidnávka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Vidnavku v obci Vápenná, nad obecním úřadem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná, která je i provozovatelem profilu.

Velká Kraš (Černý potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na levém břehu naproti koupališti v obci Velká Kraš. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Vidnava (Vidnávka)

Hlásný profil se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Žulová (Stříbrný potok)

Hladinoměrná stanice se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Hladinoměrná stanice se nachází na levém břehu Stříbrného potoka pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, směrem na obec Skorošice. Provozovatelem je ČHMU Ostrava.

Žulová (Vidnávka)

Hladinoměrná stanice se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnavky a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny a kamerou. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová-Žlíbek (Vidnávka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Vidnavku v Žulové v části Žlíbek. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Žulová. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovému orgánu ORP Jeseník a povodňovým orgánům obcí Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš. Provozovatelem hladinoměru je město Žulová.