Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková
  • Zabezpečení evakuace
  • Dopravní, mechanizační a technické prostředky  k ochraně  před povodněmi
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Jeseník dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Hlásnou a hlídkovou službu na území města Jeseník vykonává Městská policie Jeseník společně se zaměstnanci odboru životního prostředí. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Jeseník

 

Dopravní, mechanizační a technické prostředky  k ochraně  před povodněmi

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Adresa
Technické služby Jeseník a.s. Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník
Vodovody a kanalizace Jesenicka Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník
ADOS TRANS s.r.o. Za Podjezdem 474, 790 01 Jeseník
ARRIVA MORAVA a.s., oblast Jeseník Bezručova 1326, 790 01 Jeseník
SDH Hradec-Nová Ves - Dušan Morong Hradec-Nová Ves 148 790 84 Hradec-N. V.
Obec Velké Kuňetice - Roman Varga Velké Kunětice 99, 790 52 V. Kunětice
Obec Velké Kuňetice - Jiří Neumann Velké Kunětice 146, 790 52 V. Kunětice
Obec Bílá Voda - starosta Kamenička 37, 790 69 Bílá Voda
Město Javorník - Jaroslav Stibor Nám. Svobody 134, 790 70 Javorník
SDH Mikulovice - p. Zapletal Hasičská zbrojnice Mikulovice
JPS Mikulovice - p. Pavlovič Na posádce Mikulovice
Ostružná - O. Balatka Ostružná 127, 788 25 Branná
Ostružná - M. Zetocha Petříkov 1, 788 25 Branná
Ostružná - M. Mondek Ostružná 43, 788 25 Branná
Farma Dolina - R. Roušal, Ing. Kročák Ostružná 141, 788 25 Branná       
Služby města Zlatých Hor, a.s Plynárenská 399
Zlaté Hory - Miloslav Ruman  Nerudova 493, 793 76 Zlaté Hory
GEAM - provoz RD Jeseník, Zlaté Hory Zlaté Hory, 793 76 Zlaté Hory
Česko-slezská výrobní, a.s. Nerudova 437, 793 76 Zlaté Hory 
Ondřejovická strojírna, a.s. Zlaté Hory 49, 793 76 Zlaté Hory
Supíkovice - Ladislav Feilhauer Hasičská zbrojnice Supíkovice
Supíkovice - Roman Bican Supíkovice 178 - sklad obce 
SDH Uhelná - Chabala, Heger Hasičská zbrojnice Uhelná
Obec Uhelná - Petr Graja Uhelná 163, 790 68 Uhelná
ZD Jeseník (Bělá p. P.) - M. Machala Bělá p. P. 55, 790 85 Bělá p. P.
Stavpur spol. s.r.o. - Z. Malý Areál ZD Adolfovice
JSDH Bělá p. P. - K. Veselý, P. Kučák Hasičská zbrojnice Bělá p. P.
JDSH Černá Voda - starosta obce Hasičská zbrojnice Černá Voda
JSDH Česká Ves - Pavel Seidl Hasičská zbrojnice Česká Ves
Česká Ves - traktory, nakladače apod. M. Guzej, P. Guzej
Česká Ves - traktory, nakladače apod. M. Zimčák, P. Balcárek
Česká Ves - traktory, nakladače apod. P. Blahušek, L. Růžička
Česká Ves - autojeřáb Liebherr Josef Šimko
Česká Ves - mulitkáry, os. auto Miloslav Oškera
JSDH Kobylná n. V. - starosta obce Hasičská zbrojnice Kobylná n. V.
JSDH Písečná- J. Kalousek Hasičská zbrojnice Písečná
JSDH Skorošice - starosta obce Hasičská zbrojnice Skorošice
JSDH Stará Červená Voda - starosta obce Hasičská zbrojnice Stará Červená Voda
JSDH Vápenná - starosta obce Hasičská zbrojnice Vápenná
JSDH Velká Kraš - starosta obce Hasičská zbrojnice Velká Kraš
JSDH Vidnava - starosta obce Hasičská zbrojnice Vidnava
JSDH Žulová - D. Winkler, J. Vlček Hasičská zbrojnice Žulová
Město Žulová - P. Jehlička Havní 36, 790 65 Žulová