Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jeseník.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Jeseník »

Ohrožené železniční mosty a propustky - Zájmovým územím ORP Jeseník procházejí tyto železniční trati ČD:

č. 292: Hanušovice-Jeseník-Mikulovice (možné ohrožení v úseku: Lipová- Lázně - Mikulovice),
č. 295: Lipová-lázně - Javorník be Slezsku (možné ohrožení v úseku: (Vápenná – Javorník),
č .296: Velká Kraš - Vidnava (možné ohrožení v úseku: Velká Kraš - Vidnava),
č. 297:  Mikulovice - Zlaté Hory (možné ohrožení v úseku: Mikulovice – Zlaté Hory).

Silniční mosty, propustky a lávky – Zájmovým územím ORP Jeseník procházejí tyto hlavní silnice:

silnice I.třídy č. 44 -  možné ohrožení v úseku: Bělá p. Pradědem-Domašov – Jeseník – Česká Ves – Písečná – Mikulovice – státní hranice,
silnice I.třídy č. 60 - možné ohrožení v úseku: Jeseník – Lipová-lázně – Vápenná – Žulová – Vlčice – Uhelná – Javorník – státní hranice,

silnice II.třídy č. 369 - možné ohrožení v úseku: Ostružná – Lipová-lázně,
silnice II.třídy č. 445 - možné ohrožení v úseku: státní hranice – Zlaté Hory,
silnice II.třídy č. 450 - možné ohrožení v obci Bělá-Domašov,
silnice II.třídy č. 453 - možné ohrožení v úseku: Jeseník-Dětřichov – Zlaté Hory- Horní Údolí,
silnice II.třídy č. 455 - možné ohrožení v úseku: Písečná – Supíkovice – Velké Kunětice,
silnice II.třídy č. 456 - možné ohrožení v úseku: St.Červená Voda – Černá Voda - Žulová,
silnice II.třídy č. 457 - možné ohrožení v úseku: Velké Kunětice -  Vidnava – Bernartice – Javorník – státní hranice,

silnice III.třídy č. 4578 - možné ohrožení v obci Velké Kunětice,
silnice III.třídy č. 4579 - možné ohrožení v obci Mikulovice,
silnice III.třídy č. 4551 - možné ohrožení v obci Hradec-Nová Ves,
silnice III.třídy č. 45710 - možné ohrožení v v obci Mikulovice,
silnice III.třídy č. 45711 - možné ohrožení v obci Zlaté Hory-Ondřejovice,
silnice III.třídy č. 45322 - možné ohrožení v obci Zlaté Hory-Dolní Údolí,
silnice III.třídy č. 45319 - možné ohrožení v úseku Lipová-lázně – Jeseník,
silnice III.třídy č. 4562 - možné ohrožení v obci Lipová-lázně-Horní Lipová,
silnice III.třídy č. 3693 - možné ohrožení v obci Ostružná-Petříkov,
silnice III.třídy č. 4562 - možné ohrožení v obci St.Červená Voda-N.Červená Voda,
silnice III.třídy č. 4531 - možné ohrožení v úseku: Javorník-Bílý Potok – Javorník - Horní Hoštice – Bílá Voda-Městys – státní hranice,
silnice III.třídy č. 4571 - možné ohrožení v úseku: Javorník-Zálesí,
silnice III.třídy č. 45317 - možné ohrožení v obci Vápenná,
silnice III.třídy č. 45313 - možné ohrožení v úseku Žulová – Skorošice – Skorošice - Petrovice – Vlčice-Vojtovice – Vlčice,
silnice III.třídy č. 45316 - možné ohrožení v úseku: Žulová – Nýznerov,
silnice III.třídy č. 4535 - možné ohrožení v úseku: Uhelná – Uhelná-Nové Vilémovice,
silnice III.třídy č. 4539 - možné ohrožení v úseku: Žulová-Tomíkovice – Kobylá n.Vidnavkou – Velká Kraš,
silnice III.třídy č. 4537 - možné ohrožení v Vlčice – Bernartice-Buková – Bernartice,
silnice III.třídy č. 4572 - možné ohrožení v úseku: Javorník – státní hranice,
silnice III.třídy č. 4574 - možné ohrožení v úseku: Bernartice – státní hranice,
silnice III.třídy č. 4576 - možné ohrožení v úseku: Velká Kraš – Bernartice-Horní Heřmanice – státní hranice.