Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Mikulovice (Bělá)

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Vidnava (Vidnávka)

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bělá pod Pradědem - Drátovna (Červenohorský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Černá Voda (Černý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Česká Ves (Bělá) - H1

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Jeseník (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Lipová-Lázně (Staříč) C15

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Písečná u Jeseníka (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Skorošice (Skorošický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Stará Červená Voda (Červený potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Vápenná-Polka (Ztracený potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Vápenná (Vidnávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Velká Kraš (Černý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Žulová-Žlíbek (Vidnavka)

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bělá pod Pradědem - vodočet 1 (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Bělá pod Pradědem - vodočet 2 (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Česká Ves (Bělá) - vodočet

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Jeseník (Kalvodka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Jeseník (Vrchovištní potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Lipová-lázně (Staříč)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Žulová (Stříbrný potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Žulová (Vidnávka)