Srážkoměry - Jeseník

Česká Ves

Srážkoměrná stanice se nachází ve střední části obce Česká Ves na střeše Základní školy - Makarenkova 414. Čidlo je v provozu od března do listopadu. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Česká Ves.

Filipovice

Srážkoměr je umístěn v areálu SKIPARKu Filipovice.

Provozovatelem stanice je obec Bělá pod Pradědem.

Javorník

Srážkoměrná stanice leží v nadmořské výšce 289, v blízkosti č.p. 580. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Jeseník (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části intravilánu města Jeseník na ulici Kalvodova u objektu č. p. 1361/348. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ, pobočka Ostrava.

Písečná (u Jeseníka)

Srážkoměrná stanice se nachází v centrální části obce Písečná na budově Obecního úřadu - č. p. 123. Provozovatelem srážkoměru je obec Písečná.

Ramzová

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše budovy č.p. 345. Jedná se o srážkoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Rejvíz (Povodí Odry, státní podnik)

Srážkoměrná stanice se nachází v horské osadě Rejvíz (místní část města Zlaté Hory).
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.

Stará Červená Voda

Srážkoměrná stanice se nachází u objektu č. p. 112 (bývalá MŠ). Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Stará Červená Voda.

Šerák

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází na hoře Šerák.

Vápenná

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází na střeše obecního úřadu v obci Vápenná (č. p. 442). Provozovatelem srážkoměru je obec Vápenná.

Vidnava

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše technického objektu, na levém břehu Vidnávky u hřbitova. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik. 

Žulová - NEFUNKČNÍ

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově vodojemu v Žulové, nad místní částí Tomíkovice. Jedná se o srážkoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat. Stanice je ve správě města.