POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Jeseník

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/005143/2015; ze dne 29. 10. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 14559/922/45.22/2015; ze dne 27. 10. 2015
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM057658/2015-219/To; ze dne 24. 11. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Č. j.: KUOK 106731/2015; ze dne 04. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 05. 2024
offline verze 31. 05. 2024
digitalizovaná verze 31. 05. 2024
databáze POVIS 31. 05. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i