Hladinoměry - Píšťany

Litoměřice (Labe)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik -  Hradec Králové je umístěn na pravém břehu u Tyršova mostu na jihu Litoměřic. Průměrný roční průtok vody v profilu činí 296,00 m3/s.

Mlékojedy (Labe)

Hlásný profil kat. C Mlékojedy (Labe) je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity bez odesílání dat. Profil je směrodatný pro obec Mlékojedy. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Píšťany (Labe)
Vodočetná lať je umístěna na levém břehu náhonu malé vodní elektrárny Lovosice - Píšťany I. v místě ústí do Labe
 

 

Ústí nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn na levém břehu řeky Labe u čerpací stanice Vaňov ca 400 m nad soutokem s řekou Bílinou při ulici Labské sady. Profil automaticky odesílá data do centra Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Stupně povodňové aktivity jsou platné od ústí Ohře po státní hranici. Průměrný roční průtok činí 271 m3/s, průměrný roční stav činí 237 cm.

Žalhostice (Labe)

Hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.