Hladinoměry - Píšťany

Litoměřice (Labe)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik -  Hradec Králové je umístěn u Tyršova mostu na jihu Litoměřic.

Mlékojedy (Labe)

Hlásný profil kat. C Mlékojedy (Labe) je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mlékojedy. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Píšťany (Labe)
Vodočetná lať je umístěna na levém břehu náhonu malé vodní elektrárny Lovosice - Píšťany I. v místě ústí do Labe
 

 

Ústí nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn na levém břehu řeky Labe u čerpací stanice Vaňov ca 400 m nad soutokem s řekou Bílinou při ulici Labské sady. Profil automaticky odesílá data do centra Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. 

Žalhostice (Labe)

Hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.