Hladinoměry - Píšťany

Litoměřice (Labe)

Hlásný profil kat. B je umístěn na levém břehu na mostu Generála Chábery. Průměrný roční průtok vody v profilu činí 296,00 m3/s. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Labe, státní podnik, pobočka Hradec Králové.

Mlékojedy (Labe)

Hlásný profil kat. C Mlékojedy (Labe) je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity bez odesílání dat. Profil je směrodatný pro obec Mlékojedy. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Píšťany (Labe)
Vodočetná lať je umístěna na levém břehu náhonu malé vodní elektrárny Lovosice - Píšťany I. v místě ústí do Labe
 

 

Ústí nad Labem (Labe)

Hlásný profil kat. A je umístěn na levém břehu řeky Labe u čerpací stanice Vaňov cca 400 m nad soutokem s řekou Bílinou při ulici Labské sady. Profil automaticky odesílá data do centra Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Stupně povodňové aktivity jsou platné od ústí Ohře po státní hranici. Průměrný roční průtok činí 271 m3/s, průměrný roční stav činí 237 cm. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Praha.

Žalhostice (Labe)

Hlásný profil kat. C je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Provozovatelem hladinoměru je Mikroregion Porta Bohemica.