Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím jezu, nebo náhlou havárií na vodním díle výše po toku.

Na území obce Píšťany je při povodni ohrožováno zhruba 90 objektů, ležících v záplavovém území Labe, které trvale obývá zhruba 200 obyvatel. Všechny tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Píšťany - agregované

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly vytvořeny mapy povodňových rizik. Více na http://hydro.chmi.cz/cds/

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území toku Labe na území obce se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek do vodního toku). »

Ohrožující objekty na území obce Píšťany
Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Píšťany.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Píšťany u předsedy povodňové komise obce.