Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Píšťany čp.64,  411 01 Žalhostice
Tel.: 724 250 007, 416 737 744
E-mail: starosta.pistany@seznam.cz, pistany@seznam.cz
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 916 111
Fax: 416 916 211
E-mail: podatelna@litomerice.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Pavel Gryndler
Tel: 416 916 179
E-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.:475 657 161
E-mail: cerna.e@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra