Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Píšťany čp.64,  411 01 Žalhostice
Tel.: 724 250 007, 416 737 744
E-mail: starosta.pistany@seznam.cz, pistany@seznam.cz
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Tel: 416 916 105, 416 733 044
Fax: 416 916 211
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.:475 657 161
E-mail: cerna.e@kr-ustecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.