Charakteristika zájmového území

Obec Píšťany se nachází zhruba 5 km západně od Litoměřic a spadá do správního území ORP Litoměřice. Obec leží v CHKO České středohoří. K 1.1.2016 bylo v obci evidováno 208 obyvatel. Rozloha celého katastrálního území obce činí 2,81 km2.

 

Katastrální území obce Píšťany

Obec leží na pravém břehu řeky Labe v nadmořské výšce cca 150 m n. m. Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Krušnohorské a podsoustavy Podkrušnohorská oblast. Území obce Píšťany pak řadíme do celku České středohoří, podcelku Milešovské středohoří, okrsek Kostomlatské středohoří - plochá strukturní hornatina kerného typu v místech maximálního zdvihu neovulkanické hrástě, budovaná převážně čedičovými, méně znělcovými horninami a svrchnokřídovými slínovci, s rozsáhlými kuželovitými a kupovitými suky vypreparovaných podpovrchových sopečných těles (lakolitů, žil, diaterm aj.). Místy se uplatňuje mírně až středně ukloněný zarovnaný povrch na křídových sedimentech. Na severovýchodě proráží Labe v antecedentním údolí dílčí hrásť krystalinického podkladu.

Převažujícím půdním typem je modální fluvizem, místy kolem Žernoseckého jezera zasahuje regozem.

Dle Quittovy stupnice patří území obce Píšťany do teplé klimatické oblasti označované T4, na sever území zasahuje klimatická oblast označovaná T2. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 9 °C. Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 550-600 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn., že nejvíce naprší v létě 40%, na jaře 25%, na podzim 20% a nejméně v zimě 15%. Bližší charakteristiky této klimatické oblasti přináší následující tabulka.

 

Charakteristika teplé podoblasti T2 a T4

Charakteristika
T2 T4
Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 19 - 20
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50