POVODŇOVÝ PLÁN obce Píšťany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/42650/2016-2/301100; ze dne 02. 11. 2016
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/16/36131; ze dne 07. 11. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: 00/16/ŽP/BHo; ze dne 16. 11. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 09. 2016
offline verze 13. 09. 2016
digitalizovaná verze 13. 09. 2016
databáze POVIS 13. 09. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i