Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Hlásné profily s platnými SPA na území obce:

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Ústí nad Labem, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Litoměřice, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žalhostice, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Mlékojedy, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Píšťany, Labe