Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod 3 Roudnice nad Labem
Nábřeží 311, 413 01 Roudnice n.L.
Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu, tel. 416 805 500

Provozní středisko Ústí nad Labem

Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí střediska, tel. 475 259 776
email: hajdinovap@pla.cz
Vodní tok Labe
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-009/015
ID toku: 10100002