Hladinoměry - Tvarožná Lhota

Tvarožná Lhota (Růsovec)

Hlásný profil se nachází na potoce Růsovec na ř. km 1,90. Hlásný profil je tvořen vodočetnou latí a je umístěn na betonovém mostě s propustkem. Stavy povodňové aktivity budou stanoveny následovně: I. SPA - stav bdělosti - do poloviny zatopení propustku (30 cm), II. SPA - stav pohotovosti - do tři čtvrtě zatopení propustku (45 cm), III. SPA - stav ohrožení - úplné zatopení propustku (60 cm). Hlásný profil je kategorie C a je ve správě obce Tvarožná Lhota.