Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tvarožná Lhota a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

Intravilánem obce protéká bezejmenný vodní tok, který pramení ve výšce zhruba 325 m n. m. v části Lipinka. Tento tok je na jihu obce sveden do podzemí a kopíruje trasu hlavní komunikace obce SZ směrem. Za obcí se vlévá do toku Růsovec.

Růsovec pramení v téměř totožné nadmořské výšce  325 m n. m. ve Starých horách. Kousek za obcí se vlévá do Trávníkového potoka, ten poté do toku Velička.

Katastrem obce protéká také potok Radějovka, jehož délka činí 23,16 km a plocha povodí je 13,42 km2.

Vodní toky na území obce Tvarožná Lhota