Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Tvarožná Lhota 190, 696 62 Strážnice
Tel.: 518 337 726, 602 456 734 (starostka)
E-mail: obec@tvarozna-lhota.cz
třída Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 670 111
Povodňový tel.: 518 670 200
E-mail: posta@veseli-nad-moravou.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111   
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.