POVODŇOVÝ PLÁN obce Tvarožná Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM24471/2015-219/Ju; ze dne 16. 06. 2015
Lesy České Republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004754/2015; ze dne 10. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: MVNM/30588/ 2015; ze dne 29. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 11. 2018
offline verze 26. 11. 2018
digitalizovaná verze 26. 11. 2018
databáze POVIS 26. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i