Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tvarožná Lhota a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Tel.: 541 637 111, E-mail: info@pmo.cz

Závod Střední Morava
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
ředitel závodu – Ing. Pavel Cenek
Tel.: 572 552 716, E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
VHP Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
vedoucí provozu - Ing. Lukáš Navrátil 
Tel.: 518 322 371, E-mail: provozveseli@pmo.cz


Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Tvarožná Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Trávníkový potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-048
ID toku: 10206543

 

Vodní tok Růsovec
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-049
ID toku: 10189036

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-049
ID toku: 10185999

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-048
ID toku: 10194047

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-049
ID toku: 10199394

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8


Přímý výkon správy toku: ST – oblast povodí Moravy:
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956  957 111, E-mail: ost57@lesycr.cz
vedoucí ST - Ing. Pavel Pernica
Tel.: 723 459 332, E-mail: pavel.pernica@lesycr.cz

Detašované pracoviště – Luhačovice:
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice
správce VT na území obce - Ing. Vlastimil Hudeček
Tel: 724 523 981, E-mail: hudecek.ost57@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Tvarožná Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Radějovka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-056 4-13-02-058
ID toku: 10100248
správcovství ř. km 11.1000 - 23.1730

 

Vodní tok Járkovec
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-057
ID toku: 10189403

 

Vodní tok Vrbecká - Lp č. 2 Radějovky v km 17,5
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-058
ID toku: 10189186

 

Vodní tok Vrbečka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-057
ID toku: 10103488

 

Vodní tok LPč.5 Radějovky v km 16,3
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-058
ID toku: 10191414