Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tvarožná Lhota a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu: Ing. Lukáš Navrátil 
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz


Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Tvarožná Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Trávníkový potok 10206543 4-13-02-048
Růsovec 10189036 4-13-02-049
Bezejmenný tok 10185999 4-13-02-049
Bezejmenný tok 10194047 4-13-02-048
Bezejmenný tok 10199394 4-13-02-049

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8


Přímý výkon správy toku: 
ST oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST: Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 111, 724 614 036
E-mail: ost57@lesycr.cz

Detašované pracoviště – Luhačovice:
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice
Rajon 716 - správce toků - Ing. Vlastimil Hudeček
Tel: 956 957 122, 724 523 981
E-mail: vlastimil.hudecek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Tvarožná Lhota, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Radějovka 10100248 4-13-02-056 4-13-02-058
Járkovec 10189403 4-13-02-057
Vrbecká - Lp č. 2 Radějovky v km 17,5 10189186 4-13-02-058
Vrbečka 10103488 4-13-02-057
LPč.5 Radějovky v km 16,3 10191414 4-13-02-058