Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Veselí nad Moravou.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Tvarožná Lhota.

Osoby na území obce Tvarožná Lhota budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodni je třeba odklonit dopravu od Tvarožné Lhoty na Lučinu (již v obci) a z Radějova na Lučinu (rovněž v obci) - zde může docházet k závalům příjezdových komunikací padajícími stromy a keři a sesuvy půdy. Dále je třeba uzavřít vjezd od autokempu, vjezd na zdejší parkoviště aut a zakázat průjezd přes most pod nádrží Lučina. Objízdné trasy stanoví na základě aktuální situace Policie ČR nebo povodňová komise obce Radějov. »
Dopravní omezení na území obce Tvarožná Lhota
Objízdné trasy na území obce Tvarožná Lhota

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.