Srážkoměry - Tvarožná Lhota

Strážnice

Srážkoměrná stanice se nachází na východ od intravilánu obce Strážnice, nedaleko od střelnice. Provozovatelem je ČHMÚ Brno. 

Tvarožná Lhota

Srážkoměrná stanice obce Tvarožná Lhota je instalována v blízkosti rozhledny Travičná. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr, který měří tekuté srážky v období březen-listopad. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány povodňovým orgánům obcí Tvarožná Lhota a Radějov.