Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Eva Durnová
Kamila Příkaská

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Antonín Chalupa

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
traktor zetor obec Tvarožná Lhota Tvarožná Lhota 190
traktor branson obec Tvarožná Lhota Tvarožná Lhota 190
nosič kontejnerů DAF obec Tvarožná Lhota Tvarožná Lhota 190

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tvarožná Lhota

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
OÚ a Společenský dům Tvarožná Lhota 190 Kamila Příkaská

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování potravinami na území obce Tvarožná Lhota

Subjekt Adresa Telefon
COOP prodejna Tvarožná Lhota 110 518 337 752
Prodejna Petr Kozel Tvarožná Lhota 29 518 337 728

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 518 305 911