Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Tvarožná Lhota 190, 696 62 Strážnice
Tel.: 518 337 726, 725 906 655
E-mail: obec@tvarozna-lhota.cz, podatelna@tvarozna-lhota.cz
třída Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 670 240
Fax: 518 670 244
E-mail: zpup@veseli-nad-moravou.cz

Oddělení ŽP, vodní hospodářství - Ing. Ivana Mrkosová
Tel: 518 670 246
E-mail: mrkosova@veseli-nad-moravou.cz
Žerotínovo nám. 449/1, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111

Oddělení ŽP, oddělení lesního a vodního hospodářství - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra