Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Tvarožná Lhota 190, 696 62 Strážnice
Tel.: 518 337 726, 725 906 655
E-mail: obec@tvarozna-lhota.cz, podatelna@tvarozna-lhota.cz
třída Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel: 518 670 111
Fax: 518 670 109
E-mail: posta@veseli-nad-moravou.cz

Odbor životního prostředí a územního plánování
Vedoucí odboru - Ing. Bc. Jiří Janoška
Tel: 
518 670 240
E-mail: 
janoska@veseli-nad-moravou.cz

Oddělení životního prostředí
Vodní hospodářství - Ing. Ivana Mrkosová

Tel: 518 670 246
E-mail: mrkosova@veseli-nad-moravou.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. František Havíř
Tel.:
 541 651 571
E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Mojmír Pehal
Tel: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra