Hladinoměry - Vápenná

Vápenná-Polka (Ztracený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č. p. 40. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Žulová a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenná.

Vápenná (Vidnávka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostku přes Vidnavku, nedaleko objektu č. p. 207. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenná.

Vidnava (Vidnávka)

Hlásný profil kat. B se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Žulová (Vidnávka)

Hladinoměrná stanice se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnavky a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny a kamerou. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová-Žlíbek (Vidnávka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku přes nedaleko objektu č. p. 390. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Žulová. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovému orgánu ORP Jeseník a povodňovým orgánům obcí Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš. Provozovatelem hladinoměru je město Žulová.