Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Vápenná je při povodni ohrožováno zhruba 107 budov a 42 osob. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.“  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Vápenná - agregované

Ohrožené objekty na území obce Vápenná (dolní část) s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Vápenná (horní část) s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Na území obce Vápenná se nachází několik objektů, které by mohly být zdrojem znečištění vodních toků. Jedná se o objekt společnosti Top Teramo (stavební hmoty), dále o objekt společnosti Omya CZ s.r.o. (výroba drcených, mletých a mikromletých produktů z mramoru), sběrný dvůr a zemědělský areál č. p. 334. »
Ohrožující objekty na území obce Vápenná
Kontaminovaná místa na území obce Vápenná

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Vápenná.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Vápenná.