Srážkoměry - Vápenná

Jeseník

Srážkoměrná stanice leží ve východní části intravilánu města Jeseník v ulici Kalvodova v nadmořské výšce 465 m n. m.  Provozovatelem stanice je ČHMÚ pobočka Ostrava.

Stará Červená Voda

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je umístěna na budově č. p. 112 v Nové Červené Vodě (bývalá MŠ). Stanice je ve správě obce.

Vápenná

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází na střeše obecního úřadu v obci Vápenná. Stanice je ve správě obce.

Vidnava

Srážkoměrná stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik. Nachází na střeše technického objektu na levém břehu Vidnávky u hřbitova.

Žulová

Srážkoměrná stanice města Žulová je umístěna na budově vodojemu nad místní částí Tomíkovice. Jedná se o srážkoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat. Stanice je ve správě města.