Srážkoměry - Vápenná

Jeseník (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části intravilánu města Jeseník na ulici Kalvodova u objektu č. p. 1361/348. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ, pobočka Ostrava.

Stará Červená Voda

Srážkoměrná stanice se nachází u objektu č. p. 112 (bývalá MŠ). Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Stará Červená Voda.

Vápenná

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází na střeše obecního úřadu v obci Vápenná (č. p. 442). Provozovatelem srážkoměru je obec Vápenná.

Vidnava

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše technického objektu, na levém břehu Vidnávky u hřbitova. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik. 

Žulová - NEFUNKČNÍ

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově vodojemu v Žulové, nad místní částí Tomíkovice. Jedná se o srážkoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat. Stanice je ve správě města.