Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vápenná

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vápenná a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Vápenná spadá do působnosti Povodí Odry, státní podnik. Hlavním vodním tokem území je Vidnávka s celkovou délkou 25,45 km. Pramen řeky se nachází na západním úbočí Studničného vrchu v nadmořské výšce cca 830 m na území obce Česká Ves. Nedaleko za pramennou oblastí překračuje Vidnávka hranice obce a dostává se na území Vápenné. V místě, kde řeka vstupuje do údolí, se stáčí na sever. Postupně protéká obcí Vápenná, městem Žulová a obcí Kobylá nad Vidnavkou. V katastrálním území Hukovic u Velké Kraši se Vidnávka stáčí prudce na východ a dále protéká obcí Velká Kraš a městem Vidnava. Řeka dále překračuje státní hranici a na území Polska se vlévá do řeky Luže. Vidnávka je recipientem řady vodních toků, z nichž nejvýznamnější jsou Černý potok, Skorošický potok, Stříbrný potok, Ztracený potok, Vápenský potok a Obloučník.

Dalším významným vodním tokem na území obce je Ztracený potok. Ten pramení pod Studeným vrchem v nadmořské výšce cca 750 m. Teče směrem na severovýchod. V Polce se stáčí na sever a u č. p. 192 se vlévá do Vidnávky.

Vápenský potok pramení v nadmořské výšce cca 800 m n. m. pod vrchem Na Radosti. Teče západním směrem, v Bažinách podtéká železniční trať a následně se stáčí na sever a u č. p. 129 se vlévá do Vidnávky.

 

 

Vodní toky na území obce Vápenná

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Vápenná

Přehled vodních děl na území obce Vápenná naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Vápenná se nachází celkem 4 vodní nádrže.