Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vápenná 442, 790 64 Vápenná
tel: 584 439 068

e-mail: vapenna@rychleby.cz
Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Regina Weiserová
tel: 584 498 422
e-mail: regina.weiserova@mujes.cz

Vodní hospodářství - Ing. Šimková Lenka
tel: 584 498 431
e-mail: lenka.simkova@mujes.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
vedoucí oddělení vodního hospodářství - Vladimíra Kresáč Kubišová
tel: 585 508 630
e-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra