Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vápenná 442, 790 64 Vápenná
Tel: 584 439 068

E-mail: vapenna@rychleby.cz
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Tel: 584 498 111
E-mail: posta@mujes.cz


Odbor ŽP
 - Ing. Regina Weiserová

Tel: 584 498 422
E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

Vodní hospodářství - Mgr. Alena Šillerová
Tel: 584 498 423
E-mail: alena.sillerova@mujes.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor ŽP - Ing. Josef Veselský
Tel: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Vodní hospodářství
 - Vladimíra Kresáč Kubišová

Tel: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra