Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vápenná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava 2, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
ředitel závodu - Ing. Jiří Tkáč
tel: 553 625 256, 602 538 515, e-mail: jiri.tkac@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Ing. Josef Holub
tel.: 584 402 055, e-mail: jesenik.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vidnávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-035, 2-04-04-037, 2-04-04-039, 2-04-04-041
ID toku: 10100206

 

Vodní tok Černý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-048
ID toku: 10100560

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-041
ID toku: 10211629

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-41
ID toku: 10209356

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-048
ID toku: 10217798

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
vedoucí správy toků - Ing. Miroslav Kahánek
tel: 956 951 111, 724 523 966, e-mail:miroslav.kahanek@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce:
Rajon 101 - Miroslav Macháček
tel: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Vápenná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Mariánský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-049
ID toku: 10210074

 

Vodní tok Polka (Ztracený potok)
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-040
ID toku: 10210168

 

Vodní tok Vápenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-038
ID toku: 10216016

 

Vodní tok Obloučník
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-036
ID toku: 10208919

 

Vodní tok LP Obloučníku
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-036
ID toku: 10212488

 

Vodní tok Nýznerovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044
ID toku: 10214065

  

Vodní tok PP Polky
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-040
ID toku: 10212612

 

Vodní tok LP Mariánského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-049
ID toku: 10213037

 

Vodní tok PP Obloučníku
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-036
ID toku: 10211788

 

Vodní tok Zelený potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-038
ID toku: 10214982

 

Vodní tok LP Vápenského potoka v km 1,8
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-038
ID toku: 10209953

 

Vodní tok LP Vidnávky
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04035
ID toku: 10218461

 

Vodní tok PP Vidnávky
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-035
ID toku: 10217644

 

Vodní tok PP Obloučníku
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-036
ID toku: 10216713

 

  • Vodní toky ve správě obce Vápenná
Správce:
Obecní úřad Vápenná
Vápenná 442, 790 64  Vápenná
Leoš Hannig, tel: 584 439 068, e-mail: vapenna@rychleby.cz

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0
ID toku: 10218084

 

  • Vodní toky, jejichž správce se neurčuje
Vodní tok hlavní odvodňovací zařízení
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-039
ID toku: 10208749