Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vápenná a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Závod:
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
Ing. Radek Pekař
Tel: 596 657 512, e-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Ing. Josef Holub
Tel: 584 402 055, e-mail: jesenik.vhp@pod.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území obce Vápenná, které spravuje správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vidnávka 10100206 2-04-04-035, -037, -039, -041
Černý potok 10100560 2-04-04-048
Bezejmenný tok 10211629 2-04-04-041
Bezejmenný tok 10209356 2-04-04-041
Bezejmenný tok 10217798 2-04-04-048

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Miroslav Kahánek
Tel: 956 951 201, mob: 724 523 966, e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce:
Rajon 101 - Miroslav Macháček
Tel: 956 951 242, mob: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Vápenná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Mariánský potok 10210074 2-04-04-049
Polka (Ztracený potok) 10210168 2-04-04-040
Vápenský potok 10216016 2-04-04-038
PP Černého potoka v km 8,2 10215028 2-04-04-050
Obloučník 10208919 2-04-04-036
LP Obloučníku 10212488 2-04-04-036
Malá voda 10216114 2-04-04-044
Nýznerovský p. 10214065 2-04-04-044
PP Polky 10212612 2-04-04-040
LP Mariánského potoka 10213037 2-04-04-049
PP Obloučníku 10211788 2-04-04-036
Zelený potok 10214982 2-04-04-038
LP Vápenského potoka v km 1,8 10209953 2-04-04-038
LP Vidnávky 10218461 2-04-04035
PP Vidnávky 10217644 2-04-04-035
PP Obloučníku 10216713 2-04-04-036

 

  • Vodní toky ve správě obce Vápenná 
Správce:
Obecní úřad Vápenná
Vápenná 442, 790 64 Vápenná
Leoš Hannig, tel: 584 439 068, e-mail: vapenna@rychleby.cz
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10218084 2-04-04-041

 

  • Vodní toky, jejichž správce se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ St. Podhradí 10213462 2-04-04-049
HOZ 10208749 2-04-04-039