Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Leoš Hannig 584 439 068

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
   
 


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Technické a materiální prostředky obce k provádění záchranných a zabezpečovacích prací 

Subjekt Typ techniky Umístění Kontaktní osoba Telefon
  CAS 32,
CAS 24,
VW Transportér,
PS 8 a PS 12,
MŘP,
motorová rozbrušovačka,
plovoucí čerpadlo,
kalové čerpadlo,
ventilátor
     

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vápenná

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Vápenná ubytování/stravování Vápenná 262 Bořivoj Kubíček 737 286 386, 584 439 085 450 30
MŠ Vápenná stravování Vápenná 118 Bc. Pavlína Hannigová  584 439 094 - 250 
Školní družina ubytování Vápenná 118  Bořivoj Kubíček 737 286 386, 584 439 085 100 -
Sál Omya Vápenná a jídelna stravování Vápenná 445 - 584 401 112 - 150
Tělocvična ubytování Vápenná 442 Holešínský 584 439 068 50 -

Náhradní zdroj pitné vody

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
kontaktní osoba: Martin Kouřil, tel: 737 258 702 (pohotovost 737 258 700, 737 258 701)