Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
     
   

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
     
   

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
       
       

Technické a materiální prostředky obce k provádění záchranných a zabezpečovacích prací 

Typ techniky Umístění Kontaktní osoba Telefon
     
     

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vápenná

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
           
           

Nouzové zásobování potravinami

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Objekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
       

Náhradní zdroj pitné vody

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
kontaktní osoba: Martin Kouřil, tel: 737 258 702 (pohotovost 737 258 700, 737 258 701)