Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
 • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné) Telefon Mobil (neveřejné)
Leoš Hannig 584 439 068

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné) Telefon Mobil (neveřejné)
Zdeněk Profous 584 439 068
Ing. Ladislav Koryťák  
PhDr. Mgr. Libor Vrána 584 459 331
Mgr. Martin Nosek 584 439 085
Jiří Toman  
Petr Osina  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Technické a materiální prostředky obce k provádění záchranných a zabezpečovacích prací 

 • CAS 20,
 • VW Transportér,
 • PS 8 a PS 12,
 • MŘP,
 • motorová rozbrušovačka,
 • plovoucí čerpadlo,
 • kalové čerpadlo,
 • ventilátor.

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vápenná

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací / stravovací kapacita
ZŠ Vápenná Vápenná 262 Mgr. Zdeněk Hořava 724 127 173, 584 439 085 450 / 30
MŠ Vápenná Vápenná 118 Bc. Pavlína Hannigová  584 439 094 -- / 250
Školní družina Vápenná 118  Mgr. Zdeněk Hořava 724 127 173, 584 439 085 100 / --
Sál KD Obce Vápenná a jídelna Vápenná 445 -- 584 401 112 -- / 150
Tělocvična Vápenná 442 Lubomír Holešínský 584 439 068 50 / --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s. r. o. Tovární 202/3, Jeseník Jiří Kouřil

737 258 702