Hladinoměry - Vysoké Mýto

Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Hlásný profil kat. B (ve správě ČHMÚ Hradec Králové) se nachází napravo od hřiště na toku Loučná, ř. km 52,90. Platnost SPA je od okresu Ústí nad Orlicí po Čeradice.

Vysoké Mýto (Průmyslový náhon)

Hladinoměrné čidlo je umístěno v místě potenciálního vybřežení Průmyslového náhonu, který protéká městem, v ul. B. Korábové. Provozovatelem hladinoměru kat. C je město Vysoké Mýto.