Srážkoměry - Vysoké Mýto

Hrušová

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází v intravilánu obce Hrušová naproti č. p.  83.

Vysoké Mýto

Srážkoměrná stanice (ve správě Povodí Labe, státní podnik) je umístěna u ul. Vraclavská. Kromě srážek měří stanice i teplotu vzduchu.

Vysoké Mýto (srážkoměr města)

Vyhřívaný srážkoměr je ve správě města Vysoké Mýto a je umístěn na budově městského úřadu, ulice B. Smetany č. p. 92.