Srážkoměry - Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Srážkoměr ve správě Povodí Labe, státní podnik

Vysoké Mýto (srážkoměr města)

Vyhřívaný srážkoměr je ve správě města Vysoké Mýto a je umístěn na budově městského úřadu.