Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vysoké Mýto.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě Povodňová komise města Vysoké Mýto.

Osoby na území města Vysoké Mýto budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení tří úseků silnic, které se stanou neprůjezdnými. Proto byly stanoveny následující objízdné (evakuační) trasy: » 
  • Při zatopení silnice v ul. Kpt. Poplera do č. p. 177/III: směr Jangelec
  • Při zatopení silnice v ul. Čelakovského u dolního závodu Iveco: přes náměstí Přemysla Otakara II.
  • Při zatopení ulice Choceňská od dolního závodu Iveco po most na Lipové: po silnici I/35 ve směru Hradec Králové
Dopravní omezení na území města Vysoké Mýto
Objízdné trasy na území města Vysoké Mýto

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.