Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Vysoké Mýto

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Vysoké Mýto a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území města Vysoké Mýto je řeka Loučná s přítokem Knířovský potok.

Řeka Loučná pramení ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 516,4 m na okraji obce Karle, zhruba 5 km západně od Svitav. Protéká Loučenskou tabulí, skloněnou k severu a výrazně členěnou hlubokými údolími vodních toků. V oblasti středního a dolního toku přítoky Loučné napájejí četné rybníky; největší z nich jsou Velký zálešský (45,8 ha) a Chobot (42,1 ha) u Vysokého Mýta a Lodrant u Jaroslavi. Na samotné Loučné nejsou žádné přehrady; před ústím se nacházejí četné jezy.

Loučná protéká městy Litomyšl, Vysoké Mýto, Dašice a Sezemice. U obce Cerekvice nad Loučnou přibírá levostranný přítok Desnou. Loučná ústí zleva do Labe u Sezemic v nadmořské výšce 217,9 m.

Knířovský potok pramení jihozápadně od obce Knířov a protéká severovýchodním až severním směrem. Délka toku je 3,24 km. Knířovský potok je přítokem Blahovského potoka, který se vlévá do Průmyslového náhonu, přítoku Loučné.

Zvláštním korytem je do města veden Průmyslový náhon Loučné o délce 2,9 km. Zpět do Loučné ústí na okraji města nedaleko ulice B. Korábové u stadionu. Podobně územím města protékají i Prostřední náhon (délka 1,7 km) a Malý náhon (délka 0,22 km). Prostřední náhon je vedlejší rameno Průmyslového náhonu, které se v ulici Choceňská (pod silničním mostem) vlévá do Loučné. Malý náhon se odděluje od Průmyslového náhonu v ulici Weinfurtherova a ústí do Prostředního náhonu.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Loučná

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Cerekvice nad Loučnou (Loučná) 52,9 1,61 8,78 23 31,3 55,9 68,9

 

Vodní toky na území města Vysoké Mýto

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Vysoké Mýto

Přehled vodních děl na území města Vysoké Mýto naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na správním území města Vysoké Mýto se nachází dvě vodní nádrže - rybník Malý Chobot, ležící na Betlémském potoku, a v blízkosti města (katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta) leží Knířovský rybník na vodním toku Knířovský potok.