Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 466 111, 465 466 124 (předseda)
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 466 124 (předseda)
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz
Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111, 604 793 568 (tajemník)
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.