POVODŇOVÝ PLÁN města Vysoké Mýto

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR953/002802/2013; ze dne 13. 04. 2016
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/13/16671; ze dne 18. 03. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor stavebního úřadu a územního plánování
Č. j.: 24952/2013/OŽP-4; ze dne 14. 10. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 04. 2020
offline verze 30. 04. 2020
digitalizovaná verze 30. 04. 2020
databáze POVIS 30. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i