POVODŇOVÝ PLÁN města Vysoké Mýto

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/16/7657; ze dne 18. 03. 2016
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR953/001215/2016; ze dne 12. 04. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor stavebního úřadu a územního plánování
Č. j.: 24952/2013/OŽP-4; ze dne 14. 10. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2022
offline verze 30. 11. 2022
digitalizovaná verze 30. 11. 2022
databáze POVIS 30. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i