Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Vysoké Mýto a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 211


Přímý výkon správy toku:
Provozně-technický úsek Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Provozně technický náměstek - Ing. Jana Shánělová
Tel.: 778 770 608
E-mail: shanelovaj@pla.cz

Provozní středisko služeb:
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí střediska - Stanislav Musílek
Tel.: 602 124 381
E-mail: musileks@pla.cz
 Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Vysoké Mýto, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Loučná 10100037       1-03-02-0400-0-00, 1-03-02-0440-0-00,
1-03-02-0500-0-00, 1-03-02-0560-0-00,
1-03-02-0580-0-00
Blahovský p. 10185440       1-03-02-0540-0-00
Svařeňka 10185445       1-03-02-0630-0-00
Průmyslový náhon Loučné  10106215       1-03-02-0510-0-00, 1-03-02-0550-0-00
Knířovský potok 10185441       1-03-02-0530-0-00
Vanický potok 10185442       1-03-02-0570-0-00
Bezejmenný tok 10172594       1-03-02-0530-0-00
Bezejmenný tok 10172593       1-03-02-0530-0-00
Prostřední náhon Loučné 10116554       1-03-02-0500-0-00
Bezejmenný tok 10172600       1-03-02-0580-0-00

 

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8


Oblastní ředitelství východní Čechy 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí - Ing. Karel Fišer
Tel.: 956 947 301, 724 623 931
E-mail: karel.fiser@lesycr.cz

Správce vodních toků:
Rajon č. 707 - Petr Michek
Tel.: 956 947 357, 725 409 539
E-mail:
 petr.michek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky na území města Vysoké Mýto. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Betlémský potok 10185438 1-03-02-0490-0-00
Bezejmenný tok 10172716 1-03-02-0630-0-00
Přítok Betlémského p. do rybníka Chobot č. 1 10172576 1-03-02-0490-0-00
PP č. 1 č. 2 10172577 1-03-02-0490-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10172604 10172604 1-03-02-0490-0-00, 1-03-02-0590-0-00
HMZ 14000980 14000980 1-03-02-0580-0-00
Bezejmenný tok 10172539 1-03-02-0400-0-00
HMZ 10172609 10172609 1-03-02-0590-0-00