Hladinoměry - Žulová

Vidnava (Vidnávka)

Hlásný profil kategorie B Vidnava (Vidnávka) je ve správě ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava.

Žulová (Stříbrný potok)

Hladinoměrná stanice se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Hladinoměrná stanice se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, směrem na obec Skorošice, levý břeh. Tento profil je ve správě ČHMU Ostrava. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Žulová (Vidnávka)

Hladinoměrná stanice se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnávky a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny a kamerou. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Žulová-Žlíbek (Vidnavka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Vidnavku v Žulové v části Žlíbek. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Žulová. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovému orgánu ORP Jeseník a povodňovým orgánům obcí Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš.