Hladinoměry - Žulová

Skorošice (Skorošický potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Skorošice. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány měst Žulová, Vidnava, obcí Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš a ORP Jeseník.

Vápenná-Polka (Ztracený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č.p. 40. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Žulová a ORP Jeseník.

Vápenná (Vidnavka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Vidnavku v obci Vápenné nad obecním úřadem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná.

Vidnava (Vidnavka)

Hlásný profil kategorie B Vidnava (Vidnavka) je ve správě ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava.

Žulová (Stříbrný potok)

Hladinoměrná stanice se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Hladinoměrná stanice se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, směrem na obec Skorošice, levý břeh. Tento profil je ve správě ČHMU Ostrava. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Žulová (Vidnavka)

Hladinoměrná stanice se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnavky a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny a kamerou. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Žulová-Žlíbek (Vidnavka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Vidnavku v Žulové v části Žlíbek. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Žulová. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovému orgánu ORP Jeseník a povodňovým orgánům obcí Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš.