Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

 V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hlavní 36, 790 65 Žulová
Tel.: 584 437 129
E-mail: starosta@mestozulova.cz
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 111
E-mail: posta@mujes.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Regina Weiserová
Karla Čapka 1147/10, Jeseník
Tel.:
584 498 422
E-mail: regina.weiserova@mujes.cz
Vodní hospodářství
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc

Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra