Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné) Telefon Mobil (neveřejné)
Radek Trsťan 584 437 129

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné) Telefon (neveřejné)
Petr Mrázek
Jaroslav Mareček

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky - město Žulová a JDSH Žulová a JDSH Tomíkovice

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky
Kontaktní osoba
Vlastník
Adresa (neveřejné) Telefon (neveřejné)
CAS K25 T818 4x4, Avia DA12 David Winkler Město Žulová
CAS 8 AVIA 31 K Josef Vlček Město Žulová
Nakladač UN 053 Pavel Jehlička Město Žulová

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Žulová

Objekt

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon (neveřejné)

Kapacita ubyt./strav.

ZŠ Žulová Školní 147, Žulová Mgr. Věra Mondeková

400 / 260

Pohostinství U nádraží Nádražní 74, Žulová Jiří Chrastina

0 / 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt

Adresa

Telefon (neveřejné)
Jednota Zábřeh - prodejna Žulová Mariánské nám. 30, Žulová
Zlatomila Horáčková Mariánské nám. 17, Žulová


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s. r. o. Tovární 202/3, Jeseník Jiří Kouřil

737 258 701