Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a přijmení Telefon
Radek Trsťan 584 437 129

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení
Petr Mrázek
Jaroslav Mareček

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky - město Žulová a JDSH Žulová a JDSH Tomíkovice

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky
Kontaktní osoba
Vlastník
CAS K25 T818 4x4 David Winkler Město Žulová
Avia DA12 David Winkler Město Žulová
CAS 8 AVIA 31 K Josef Vlček Město Žulová
Nakladač UN 053 Pavel Jehlička Město Žulová

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Žulová

Objekt

Adresa

Kontaktní osoba

Kapacita ubyt./strav.

ZŠ Žulová Školní 147, 790 65 Žulová Mgr. Věra Mondeková

400/260

Pohostinství U nádraží Nádražní 74, 790 65 Žulová Jiří Chrastina

0/50

Nouzové zásobování potravinami

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Objekt

Adresa

Jednota Zábřeh - prodejna Žulová Mariánské nám. 30, 790 65 Žulová
Zlatomila Horáčková Mariánské nám. 17, 790 65 Žulová