Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Žulová

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Žulová a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Územím města Žulová protéká 5 významnějších vodních toků. Jedná se o Vidnávku, Černý potokStříbrný potok, Plavný potok a Skorošický potok.

Vodní toky na území města Žulová

Řeka Vidnávka (číslo hydrologického pořadí na správním území města Žulová: 2-04-04-045 / 041) je významný vodohospodářský tok. Řeka pramení na jižních svazích Studničního vrchu ve výšce okolo 880 m n. m. Tok směřuje nejdříve jihozápadním směrem, již po dvou kilometrech se stáčí na severozápad a v obci Vápenná pak definitivně na sever. Ve Velké Kraši se stáčí na východ a ve Vidnavě opět sleduje severní směr a protíná státní hranici ČR-Polsko u Vidnavy ve výšce 221,0 m n. m. Plocha povodí je 158,34 km2, délka toku 26,0 km, průměrný roční průtok u státní hranice je 1,81 m3s-1. Nejvýznamnější přítoky jsou pravostranné Černý potok a Vápenský potok a levostranné pak Skorošický potok, Stříbrný potok, Polka (Ztracený potok) a Obloučník.

Černý potok (číslo hydrologického pořadí na správním území města Žulová: 2-04-04-048) je významný vodohospodářský tok. Potok pramení východně od Žulové ve výšce 415 m n. m., ústí zprava do Vidnávky ve Velké Kraši v 243,0 m n. m. Plocha povodí je 62,5 km2, délka toku 13,7 km, průměrný průtok u ústí 0,55 m3.s-1.

Stříbrný potok (číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044) je levostranným přítokem Vidnávky, do které vtéká v severní části města Žulová.

Skorošický potok (číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046) je levostranným přítokem Vidnávky. Správním územím města Žulová protéká v místní části Tomíkovice a po odtoku z této obce se vlévá do Vidnávky již v katastrálním území obce Kobylá nad Vidnavkou.

Plavný potok (číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-051) je levostranným přítokem Černého potoka. Správním územím města Žulová protéká u západní hranice katastru a leží na něm soustava menších vodních nádrží, včetně Velkého rybníku, který je s rozlohou 16,23 ha největším rybníkem Jesenicka.

Základní hydrologické charakteristiky vybraných měrných profilů na toku Vidnávka

Vidnávka - profil Plocha povodí [km2]
 N - leté průtoky [m3.s-1]
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 07/97
státní hranice 158,34 18,4 28,5 48,3 69,1 95,2 139,0 180,0  -
Vidnava - hl. profil kat. B 153,20 18,0 29,7 57,3 81,4 99,7 155,0 196,0 156,0
nad Černým potokem 85,67 11,5 18,0 30,9 44,5 65,8 89,9 117,0  -
pod Skorošickým potokem 58,62 8,58 13,6 23,7 33,9 46,9 68,8 89,4  -
nad Stříbrným potokem 34,26 5,61 9,25 16,4 23,9 33,2 48,9 63,8  -
nad Polkou 21,59 3,79 6,36 11,5 16,6 23,4 34,6 48,1  -

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Žulová

Přehled vodních děl na území města Žulová naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Žulová se nachází celkem 6 vodních nádrží, z čehož pět z nich spadá do IV. kategorie TBD.