Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie B Vidnava (Vidnavka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žulová (Stříbrný potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žulová (Vidnavka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žulová-Žlíbek (Vidnavka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vápenná (Vidnavka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vápenná - Polka (Ztracený potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Skorošice (Skorošický potok)