POVODŇOVÝ PLÁN města Žulová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 17718/922/45.22/2014; ze dne 17. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/005975/2014; ze dne 08. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí
Č. j.: MJ/00389/2016/02/OŽP/Posp; ze dne 18. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 02. 2019
offline verze 08. 02. 2019
digitalizovaná verze 08. 02. 2019
databáze POVIS 08. 02. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i