POVODŇOVÝ PLÁN města Žulová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/005975/2014; ze dne 08. 01. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 17718/922/45.22/2014; ze dne 17. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí
Č. j.: MJ/02564/2015/02/OŽP/Posp; ze dne 27. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 03. 2020
offline verze 25. 03. 2020
digitalizovaná verze 25. 03. 2020
databáze POVIS 25. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i