Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Gustav Repaň 724 196 969

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
David Hrabčák 739 334 852
Vlastimil Mlčák 608 246 877

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Druh materiáluUskladněníZodpovědná osoba

Hák na tyči 3x

PPS-12R 1x

Pytle na písek 50x

Ponorné čerpadlo 1x

Plovoucí čerpadlo 1x
Hasičská zbrojnice Pavel Groh
Motorová pila 1 x Obecní úřad   Tichý Zdeněk
Tatra 815 s hydraulickou rukou Horní Loděnice 62 Pavel Groh

Traktor + vlečka

Čelní nakladač

FARMA Loděnice s.r.o. Marie Minářová

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Horní Loděnice

Evakuační místoAdresaKontaktní osobaTelefonKapacitaStravování
MŠ - Horní Loděnice Horní Loděnice 116 Bc. Drahomíra Soldánová 585 042 052; 30 30

 

Nouzové zásobování potravinami

Subjekt                           Adresa                              Kontaktní osoba           Kontakt                      
Prodej smíšeného zboží Dalov 71 Jitka Hulínová 608 278 931

 

Nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt                           Adresa                         Kontakt                    Forma zásobování
Moravská vodárenská, a.s. Tovární 41, 779 00 Olomouc

840 668 668

601 276 276

cisterny