Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil
Gustav Repaň 724 196 969

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil
David Hrabčák 739 334 852
Vlastimil Mlčák 607 465 999

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ technikySubjektAdresaZodpovědná osobaTelefon (neveřejný)
Hák na tyči 3x

PPS-12R 1x

Pytle na písek 50x

Ponorné čerpadlo 1x

Plovoucí čerpadlo 1x
Hasičská zbrojnice Hasičská zbrojnice Pavel Groh
Motorová pila 1 x Obecní úřad Horní Loděnice 114 Gustav Repaň
Traktor + vlečka

Čelní nakladač
FARMA Loděnice, s. r. o. Horní Loděnice ev. č. 924 Marie Minářová

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Horní Loděnice

Evakuační místoAdresaKontaktní osobaTelefonKapacitaStravování
MŠ - Horní Loděnice Horní Loděnice 116 Bc. Drahomíra Soldánová 585 042 052;
603 455 780
30 30

 

Zásobování

Nouzové zásobování potravinami

Subjekt                           Adresa                              Kontaktní osoba           Kontakt                      
Prodej smíšeného zboží Horní Loděnice 1 Nguyen Van Ba 608 253 498

 

Nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt                           Adresa                         Kontakt                    Forma zásobování
Moravská vodárenská, a. s. Tovární 41, 779 00 Olomouc 840 668 668;
601 276 276
cisterny