POVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Loděnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM019064/2015-219/Ro; ze dne 21. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001905/2015; ze dne 15. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MEST 16521/2015/buc; ze dne 08. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 02. 2024
offline verze 22. 02. 2024
digitalizovaná verze 22. 02. 2024
databáze POVIS 22. 02. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i