Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Loděnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek, tel.: 585 711 229, e-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Horní Loděnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku                                            IDVT ČHP
Trusovický potok (Trusovka) 10100157 4-10-03-086/087/088
Hrušový potok 10200395 4-10-03-097
Dalovský potok 10192573 4-10-03-087/088
Bezejmenný tok 10187742 4-10-03-098
Bezejmenný tok 10188210 4-10-03-097

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 


Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Ing. Pavel Pernica, tel.: 956 957 111, e-mail: ost57@lesycr.cz


Rajon - příslušný správce VT na území obce Horní Loděnice:
Rajon 705 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk
Mgr. Martin Prokop Totušek, tel.: 956 957 231, e-mail: martin.totusek@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Horní Loděnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku                                                   IDVT ČHP
Bažinatý potok 10201403 4-10-03-086
Kukačka 10203366 4-10-03-075
Dravý potok 10207775 4-10-03-088
Na Bojišti 10200739 4-10-03-088
Krátký potok 10190364 4-10-03-086

   

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze bezejmenné vodní toky delší než 0,5 km, které nemají určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

IDVT ČHP
10203787 4-10-03-087
10200547 4-10-03-097
10204917 4-10-03-087
10206570 4-10-03-088
10192290 4-10-03-088
10188423 4-10-03-086
10187994 4-10-03-088
10200198 4-10-03-097
10190254 4-10-03-087