Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Horní Loděnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce: 
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Děrda
Tel.: 582 711 216
E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz


Přímý výkon správy toku: 
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek
Tel.: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky, které spravuje Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku                              IDVT ČHP
Trusovický potok (Trusovka) 10100157 4-10-03-0860-0-00, 4-10-03-0880-0-00
Hrušový potok 10200395 4-10-03-0970-0-00
Dalovský potok 10192573 4-10-03-0870-0-00
bezejmenný tok 10187742 4-10-03-0980-0-00
bezejmenný tok 10188210 4-10-03-0970-0-00

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové 


Přímý výkon správy toku: 
OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Ředitel: Ing. Tomáš Vrba
Tel.: 956 911 111
E-mail: or941@lesycr.cz


Příslušný správce VT na území obce Horní Loděnice - Rajon 110:
Ing. Petr Onderka
Tel.: 724 623 865
E-mail: petr.onderka@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Horní Loděnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku                          IDVT ČHP
Bažinatý potok 10201403 4-10-03-0860-0-00
Dravý potok 10207775 4-10-03-0880-0-00
Na Bojišti 10200739 4-10-03-0880-0-00
Krátký potok 10190364 4-10-03-0860-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze bezejmenné vodní toky delší než 0,5 km, které nemají určeného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

IDVT ČHP
10203787 4-10-03-087
10204917 4-10-03-087
10206570 4-10-03-088
10192290 4-10-03-088
10200198 4-10-03-097
10187994 4-10-03-088
10188423 4-10-03-086
10190254 4-10-03-087