Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Horní Loděnice č.p.114, 783 05 Horní Loděnice
Tel.: 724 196 969, 585 042 041
E-mail: ou@hornilodenice.cz
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Tel: 585 086 511, 585 086 111
E-mail: podatelna@sternberk.cz, kostrunek@sternberk.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.