Srážkoměry - Horní Loděnice

Červená (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v lese u vrcholu Červená hora (749 m n. m.). Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Horní Loděnice

Jedná se o vyhřívaný srážkoměr pro celoroční měření tekutých i tuhých srážek. Je umístěn v obci Horní Loděnice, v areálu obecního úřadu. Provozovatelem je obec Horní Loděnice.

Komárov

Nevyhřívaný srážkoměr ve správě obce Komárov se nachází na sloupu veřejného osvětlení v blízkosti Řídečského rybníka, u silnice III/44421. Srážkoměr je vybaven automatickým přenosem dat.

Nové Valteřice

Srážkoměrná stanice Nové Valteřice se nachází na autobusové zastávce "Restaurace" naproti kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Provozovatelem je město Moravský Beroun.

Paseka

Srážkoměr se nachází u č. p. 281 v blízkosti MŠ Paseka (č. p. 143). Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Šternberk

Srážkoměr se nachází na ulici Dvořákova ve městě Šternberk, východně od vlakového nádraží a je ve správě ČHMÚ Ostrava.