Srážkoměry - Horní Loděnice

Červená hora

Srážkoměrná stanice se nachází u vrcholu červená hora (749 m n. m.). Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Horní Loděnice

V obci Horní Loděnice je srážkoměr umístěn v areálu obecního úřadu. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr pro celoroční měření tekutých i tuhých srážek. Provozovatelem je obec Horní Loděnice.

Komárov

Nevyhřívaný srážkoměr obce Komárov. Provozovatel obec Komárov. Srážkoměr je vybaven automatickým přenosem dat. Srážkoměr se nachází na sloupu veřejného osvětlení v blízkosti Řídečského rybníka, u silnice III/44421.

Nové Valteřice

Srážkoměrná stanice Nové Valteřice se nachází na autobusové zastávce "restaurace" naproti kostela Nanebevzetí Panny Marie. Provozovatelem je město Moravský Beroun.

Paseka

Srážkoměr se nachází u č.p. 281 v blízkosti MŠ Paseka (č.p. 143). Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Šternberk

Srážkoměr leží na území města Šternberk, východně od vlakového nádraží. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Ostrava.